اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه -سید مصطفی سید هاشمی

                  

 

 دکتر سیدمحمد خراسانی - نایب رئیس هیات مدیره

سیدمصطفی سیدهاشمی - رئیس هیات مدیره

محمدرضا اسماعیل نیا- مدیرعامل رسول اکبری(خزانه دار)
 

 

دکتر سیدفرید موسوی

دکترمحمد علی  جم

 

 

دکترسعید  صابونی

 


یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
يكشنبه, 19 مه 2024