اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه -سید مصطفی سید هاشمی

                   

 

 سعید صابونی - نایب رئیس هیات مدیره

سیدمصطفی سیدهاشمی - رئیس هیات مدیره

محمدرضا اسماعیل نیا رسول اکبری(خزانه دار)

دکتر سیدمحمد خراسانی

حسین آرازش

 

نادر صابری وند

 

 


سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
Tuesday, May 21, 2019