برنامه مراسم دیدار نوروزی موسسه در سال 96

مدیرعامل موسسه: با توجه به تامین نشدن پارکینگ جهت برگزاری مراسم دیدار نوروزی در حسینیه مراغه ایی ها و مشکلات ترافیکی منطقه منیریه و ابوسعید و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات مربوط به حضور همشهریان عزیز در این مراسم که به سنت هر ساله توسط موسسه برگزار می گردد محل و تاریخ مراسم تغییر یافت و این مراسم به روز جمعه اول اردیبهشت ماه 96 موکول گردید. زمان مراسم از ساعت 10صبح الی 13 و محل مراسم دفتر موسسه به آدرس: کریمخان - ابتدای حافظ - اول پل - کوچه ولدی پلاک 2 واحد 1 خواهد بود.

مدیرعامل موسسه: با توجه به تامین نشدن پارکینگ جهت برگزاری مراسم دیدار نوروزی در حسینیه مراغه ایی ها و مشکلات ترافیکی منطقه منیریه و ابوسعید و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات مربوط به حضور همشهریان عزیز در این مراسم که به سنت هر ساله توسط موسسه برگزار می گردد محل و تاریخ مراسم تغییر یافت و این مراسم به روز جمعه اول اردیبهشت ماه 96 موکول گردید. زمان مراسم از ساعت 10صبح الی 13 و محل مراسم دفتر موسسه به آدرس: کریمخان - ابتدای حافظ - اول پل - کوچه ولدی پلاک 2 واحد 1 خواهد بود.

مدیرعامل موسسه: با توجه به تامین نشدن پارکینگ جهت برگزاری مراسم دیدار نوروزی در حسینیه مراغه ایی ها و مشکلات ترافیکی منطقه منیریه و ابوسعید و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات مربوط به حضور همشهریان عزیز در این مراسم که به سنت هر ساله توسط موسسه برگزار می گردد محل و تاریخ مراسم تغییر یافت و این مراسم به روز جمعه اول اردیبهشت ماه 96 موکول گردید. زمان مراسم از ساعت 10صبح الی 13 و محل مراسم دفتر موسسه به آدرس: کریمخان - ابتدای حافظ - اول پل - کوچه ولدی پلاک 2 واحد 1 خواهد بود.

 


دیدگاه خود را بیان کنید
یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
يكشنبه, 19 مه 2024