هیات مدیره و مدیرعامل

اعضای هیات مدیره,صندوق قرض الحسنه بعثت

اعضای هیات مدیره صندوق قرض السنه بعثت

 

 

کاظم کچه چیان(رئیس هیات مدیره) میریوسف میرفردوس( عضو هیات مدیره)
 
حسن نرج آبادیان(مدیرعامل و عضو هیات مدیره)  
   
   

 


شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
Saturday, November 16, 2019