برگزاری مجدد پروازهای مراغه

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مراسم بازگشایی فرودگاه سهند مراغه ؛ دستور فوری برای توسعه فرودگاه سهند * با دستور مدیرعامل شرکت فرودگا هها و ناوبری هوایی ایران فاز مطالعاتی ارایه طر حهای ناوبری ماهوار های RNAV برای فرودگاه سهند مراغه در دستور کار اداره طراحی اداره کل کنترل ترافیک هوایی قرار گرفت * پیش از این طرح های ناوبری ماهوار ه ای چندین فرودگاه از جمله فرودگاههای مهراباد، مشهد، اصفهان، جیرفت، و نوشهر توسط این اداره طراحی و برای انجام فلایت چک و ثبت در AIP به مرکز وارسی پروازی شرکت ارسال شده است

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مراسم بازگشایی فرودگاه سهند مراغه ؛ دستور فوری برای توسعه فرودگاه سهند * با دستور مدیرعامل شرکت فرودگا هها و ناوبری هوایی ایران فاز مطالعاتی ارایه طر حهای ناوبری ماهوار های RNAV برای فرودگاه سهند مراغه در دستور کار اداره طراحی اداره کل کنترل ترافیک هوایی قرار گرفت * پیش از این طرح های ناوبری ماهوار ه ای چندین فرودگاه از جمله فرودگاههای مهراباد، مشهد، اصفهان، جیرفت، و نوشهر توسط این اداره طراحی و برای انجام فلایت چک و ثبت در AIP به مرکز وارسی پروازی شرکت ارسال شده است

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مراسم بازگشایی فرودگاه سهند مراغه ؛
دستور فوری برای توسعه فرودگاه سهند
* با دستور مدیرعامل شرکت فرودگا هها و ناوبری هوایی ایران فاز مطالعاتی ارایه طر حهای ناوبری ماهوار های RNAV برای فرودگاه سهند مراغه در دستور کار اداره طراحی اداره کل کنترل ترافیک هوایی قرار گرفت
* پیش از این طرح های ناوبری ماهوار ه ای چندین فرودگاه از جمله فرودگاههای مهراباد، مشهد، اصفهان، جیرفت، و نوشهر توسط این اداره طراحی و برای انجام فلایت چک و ثبت در AIP به مرکز وارسی پروازی شرکت ارسال شده است


دیدگاه خود را بیان کنید
یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
يكشنبه, 19 مه 2024