مراسم افطاری و دور اول مجمع عمومی

مراسم افطاری موسسه خیریه عمران مراغه طبق سنوات گذشته با حضور اعضای این موسسه در محل تالار ساصد وزارت دفاع برگزار شد در این دیدار که همزمان با دور اول مجمع عمومی سالیانه برگزار شد به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا و عدم تشکیل مجمع مدیر و کارشناسان شركت توسعه راهكارهای هوشمند امين (سهامی خاص) در خصوص تولیدات و نحوه مشارکت و سرمایه گذاری این شرکت در مراغه توضیح دادند

مراسم افطاری موسسه خیریه عمران مراغه طبق سنوات گذشته با حضور اعضای این موسسه در محل تالار ساصد وزارت دفاع برگزار شد در این دیدار که همزمان با دور اول مجمع عمومی سالیانه برگزار شد به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا و عدم تشکیل مجمع مدیر و کارشناسان شركت توسعه راهكارهای هوشمند امين (سهامی خاص) در خصوص تولیدات و نحوه مشارکت و سرمایه گذاری این شرکت در مراغه توضیح دادند

مراسم افطاری موسسه خیریه عمران مراغه طبق سنوات گذشته با حضور اعضای این موسسه در محل تالار ساصد وزارت دفاع برگزار شد در این دیدار که همزمان با دور اول مجمع عمومی سالیانه برگزار شد به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا و عدم تشکیل مجمع مدیر و کارشناسان شركت توسعه راهكارهای هوشمند امين (سهامی خاص) در خصوص تولیدات و نحوه مشارکت و سرمایه گذاری این شرکت در مراغه توضیح دادند

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید
یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
يكشنبه, 19 مه 2024