مجامع عمومی

عکس های مجامع عمومی

عکس های مجامع عمومی موسسه خیریه عمران مراغه

 

 

مجمع سال 94 (نوبت اول) مجمع سال 94 (نوبت اول)
مجمع سال 92 مجمع سال 92

 


دیدگاه خود را بیان کنید
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
Monday, July 22, 2019