در مراغه نامه شماره 26 می خوانید. . .

-دکتر سید هاشمی: استاد کریمی یک شخصیت فراملی و افتخار آذربایجان است
-آیین یادبود شهدا و تجلیل از آتش نشانان در مراغه برگزار شد
-واحد گردشگری شهرداری مراغه بزودی شروع به کار می کند

-دکتر سید هاشمی: استاد کریمی یک شخصیت فراملی و افتخار آذربایجان است
-آیین یادبود شهدا و تجلیل از آتش نشانان در مراغه برگزار شد
-واحد گردشگری شهرداری مراغه بزودی شروع به کار می کند


دیدگاه خود را بیان کنید
یک‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
Sunday, August 25, 2019