در مراغه نامه شماره 22 می خوانید. . .

- وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه مراغه بازدید کرد
- 26 طرح عمرانی و خدماتی در مراغه بهره برداری می شود
- جاده مراغه هشترود همچنان قربانی می گیرد

- وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه مراغه بازدید کرد
- 26 طرح عمرانی و خدماتی در مراغه بهره برداری می شود
- جاده مراغه هشترود همچنان قربانی می گیرد


دیدگاه خود را بیان کنید
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
جمعه, 09 دسامبر 2022