✅ درشماره۶۱مراغه نامه میخوانید

🔻باحمایت دکتر سید مصطفی سیدهاشمی مراغه اولین کارخانه تبلت سازی ایران در مراغه ایجاد شد. 🔻رئیس هیت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه ۵۰ درصد از هزینه های دندانپزشکی اعضای مقیم تهران پرداخت میشود. ♦️مدیر عامل موسسه خیریه عمران:نقش شناخت موانع توسعه در پیشرفت 🔻استاندار آذربایجان شرقی: مراغه به عنوان دومین شهر استان مسیر پیشرفت را طی می کند 🔻سخن سر دبیر: عملکرد ۴۲ساله مسئولین زیر ذره بین مردم انقلابی

🔻باحمایت دکتر سید مصطفی سیدهاشمی مراغه اولین کارخانه تبلت سازی ایران در مراغه ایجاد شد. 🔻رئیس هیت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه ۵۰ درصد از هزینه های دندانپزشکی اعضای مقیم تهران پرداخت میشود. ♦️مدیر عامل موسسه خیریه عمران:نقش شناخت موانع توسعه در پیشرفت 🔻استاندار آذربایجان شرقی: مراغه به عنوان دومین شهر استان مسیر پیشرفت را طی می کند 🔻سخن سر دبیر: عملکرد ۴۲ساله مسئولین زیر ذره بین مردم انقلابی


دیدگاه خود را بیان کنید
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
شنبه, 15 ژوئن 2024