درشماره۶۲مراغه نامه میخوانید

🔻پیام نوروزی رئیس هیت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه 🔻موسسه خیریه عمران باکمک خیران مراغه ای مقیم تهران یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به نیازمندان مراغه مساعدت کردن ♦️مدیر عامل موسسه خیریه عمران: نقش شناخت موانع توسعه 🔻افزایش سرانه در بودجه شهرداری مراغه 🔻به بارنشستن برنامه های حمایتی موسسه خیریه عمران مراغه در عرصه تولیدو عرضه خشکبار و مطالب خواندنی دیگر

🔻پیام نوروزی رئیس هیت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه 🔻موسسه خیریه عمران باکمک خیران مراغه ای مقیم تهران یک میلیاردو پانصد میلیون ریال به نیازمندان مراغه مساعدت کردن ♦️مدیر عامل موسسه خیریه عمران: نقش شناخت موانع توسعه 🔻افزایش سرانه در بودجه شهرداری مراغه 🔻به بارنشستن برنامه های حمایتی موسسه خیریه عمران مراغه در عرصه تولیدو عرضه خشکبار و مطالب خواندنی دیگر


دیدگاه خود را بیان کنید
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
شنبه, 15 ژوئن 2024