- طبق سنت هر ساله و با حضور شخصیت های مراغه ایی ، ضیافت افطار مراغه ایی های مقیم تهران برگزار گردید. . . " /> - طبق سنت هر ساله و با حضور شخصیت های مراغه ایی ، ضیافت افطار مراغه ایی های مقیم تهران برگزار گردید. . . " /> - طبق سنت هر ساله و با حضور شخصیت های مراغه ایی ، ضیافت افطار مراغه ایی های مقیم تهران برگزار گردید. . . "/> - طبق سنت هر ساله و با حضور شخصیت های مراغه ایی ، ضیافت افطار مراغه ایی های مقیم تهران برگزار گردید. . . "/>

در مراغه نامه شماره 20 می خوانید. . .

- موسسه خیریه عمران مراغه دستگاه پیشرفته کمک ناوبری " وی ، او ، آر " فرودگاه مراغه را تامین می کند. . .
- طبق سنت هر ساله و با حضور شخصیت های مراغه ایی ، ضیافت افطار مراغه ایی های مقیم تهران برگزار گردید. . .

- موسسه خیریه عمران مراغه دستگاه پیشرفته کمک ناوبری " وی ، او ، آر " فرودگاه مراغه را تامین می کند. . .
- طبق سنت هر ساله و با حضور شخصیت های مراغه ایی ، ضیافت افطار مراغه ایی های مقیم تهران برگزار گردید. . .

لطفاً بمنظور دانلود فایل pdf نشریه مراغه نامه شماره 20 روی عکس کلیک نمایید.


دیدگاه خود را بیان کنید
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
شنبه, 15 ژوئن 2024