دیدار نوروزی همشهریان مراغه ای مقیم تهران در سال 97 http://omranmaraghe.com fa دیدار نوروزی همشهریان مراغه ای مقیم تهران در سال 97 http://omranmaraghe.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=83 دیدار نوروزی موسسه خیریه عمران مراغه با حضور اعضا و همشهریان مقیم تهران روز جمعه مصادف با سوم شعبان در دفتر موسسه برگزار می گردد .

]]>