در مراغه نامه شماره 17 می خوانید... http://omranmaraghe.com fa در مراغه نامه شماره 17 می خوانید... http://omranmaraghe.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=36  

جهت نمایش و دانلود نشریه بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

 

]]>