" /> " /> "/> "/>

در مراغه نامه شماره 41 می خوانید. . .

- دعوت از همشهریان توانمند مقیم تهران به منظور سرمایه گذاری و توسعه گردشگری مراغه در نخستین نمایشگاه بین المللی شهر گردشگر در تهران
- مساعدت رییس هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه و اهداء هزار بسته ی آموزشی و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند مراغه ایی در قالب " پویش ملی مشق احسان"

- دعوت از همشهریان توانمند مقیم تهران به منظور سرمایه گذاری و توسعه گردشگری مراغه در نخستین نمایشگاه بین المللی شهر گردشگر در تهران
- مساعدت رییس هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه و اهداء هزار بسته ی آموزشی و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند مراغه ایی در قالب " پویش ملی مشق احسان"


دیدگاه خود را بیان کنید
سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
Tuesday, May 21, 2019